Elämää Pohjantähdessä - toimarin teesit

Kun asiat ovat olleet samalla tavoin pitkään, on olotilaan ehtinyt jo tottua. Asioiden ja omien toimintatapojen muuttaminen ei aina ole kovin kivaa tai helppoa.

Itse olen kokenut omassa muutostyössäni tärkeiksi erityisesti ketteryyden, asenteen ja työn arvostuksen. Kerron nyt tarkemmin mitä tarkoitan niillä.

1. Ketteryys on kykyä muuttaa suuntaa

Ketterä organisaatio pystyy reagoimaan muutoksiin muita nopeammin ja muuttamaan suuntaa. Ketterä yksikkö luo jo uutta ja tuottaa tulosta, kun perinteisempi yksikkö vielä pohtii, minne lähdettäisiin.

Jos yritys tai yksikkö haluaa pysyä mukana asiakaskäyttäytymisen muutoksessa, on pakko olla ketterä. Markkinapaine ja uudet teknologiset kyvykkyydet vaativat ketteryyttä, jollaista ei olla ennen odotettu eikä vaadittu.

On selvää, ettei rasistista tehdä suvaitsevaista maailmankansalaista yhdessä yössä. Myöskään hierarkkisen organisaation painekattilassa vuosia tai vuosikymmeniä keitettyä asiantuntijaa ei muuteta notkeaksi gepardiksi sormia napsauttamalla. Muutoksiin reagointi, pelinopeus ja ketteryys ovat kuitenkin olennainen osa menestyvää organisaatiota ja yritystä.

2. Asenne = ahkeruus

Työelämässä puhutaan asenteen merkityksestä ja siitä, miten hyvällä asenteella päästään parempiin tuloksiin. Hyvä asenne on yllättävän usein sama kuin ahkeruus. Tekemällä töitä ahkerasti teet niitä useimmiten hyvällä asenteella.

Tämä on myös konkreettinen tapa muuttaa omaa asennetta. Kun teet asioita ahkerasti, niin usein myös asenteesi työtä kohtaan muuttuu. Tekemisen myötä työstä tulee tärkeämpää ja tulet siinä paremmaksi.

Onpa joku joskus sanonut, että ideoiden puute johtuu laiskuudesta. Ahkera tekeminen kehittää työtä ideoiden avulla. Ahkeruus on osa suomalaista kansallishyvettä, jota tulee vaalia. Asenne tulee kaupan päälle.

3. Työn arvostus ja erityisesti arvostuksen puute

Se miten itse suhtaudut työhösi vaikuttaa siihen, minkälaista arvostusta kaipaat.

Työ saattaa jollekin olla vain toimeentulon lähde. Toiselle se taas on kutsumus tai jopa elämäntehtävä. Jos työ on vain keino hankkia rahaa, ei sitä todennäköisesti arvosta itse kovinkaan paljon. Jos työ sen sijaan on ura tai kutsumus, suhde omaan työhön on merkittävästi vahvempi. Se, mitä työ merkitsee sinulle määrittää myös arvostusta. Kun arvostat omaa ja muiden työtä, saa myös oma työsi arvostusta osakseen.

Palautteenanto ja yhteinen keskustelu ovat työn ja yksilön arvostamista. Merkityksellisestä työstä saa palautetta, jonka pohjalta voi kehittyä ja saada onnistumisen kokemuksia. Palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta pitäisi muodostua arkinen asia työyhteisössä. Tässä suomalaisessa työkulttuurissa on vielä paljon kehitettävää.

Menestyvässä työyhteisössä arvostetaan omaa ja muiden työtä, ollaan hyviä kuuntelijoita ja kysytään muiden mielipiteitä. Työn arvostaminen lisää yrityksen ja yhteisön tuloksellisuutta, joten meillä pidetään siitä yhdessä huolta. Ihmisen kokoisessa vakuutusyhtiössä jokaisen työllä on merkitystä.