Lapsen luontosuhteeseen kannattaa panostaa

Kaupungistumisen ja digitaalisuuden aikakaudella luontosuhde ei synny itsestään, vaan sen kehittyminen vaatii aikaa ja panostusta, luontoon viemistä ja luonnossa olemista. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus luonnon hyviin mikrobeihin, rauhoittavaan vaikutukseen ja moniaistillisiin kokemuksiin. 

Lasten ja nuorten ruutuaika herättää huolta: viisivuotiaista lapsista lähes jokainen ylittää suositukset ja viettää ruudulla yli tunnin päivässä, ja teini-ikäisten keskimääräinen ruutuaika on noin viisi tuntia päivässä. Ruudulla vietetty aika vaikuttaa hyvinvointiin monella tavalla: liikunta vähenee, unen laatu kärsii, keskittymiskyky huonontuu ja jopa sosiaaliset kyvyt ja empatiakyky heikentyvät.

Luonnossa vietetty aika toimii kuin vastalääke ruutuajalle. Se vahvistaa lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, kognitiivisia taitoja ja sosiaalisia valmiuksia. Luonnon hyvää tekeviä vaikutuksia voi hyödyntää jokainen, mutta harva aikuinenkaan lähtee metsään virkistymään ilman olemassa olevaa luontosuhdetta – saati lapsi tai nuori.

Luontosuhde rakentuu lapsuudessa

Lapsilla on luontainen tarve ja into viettää aikaa luonnossa, sillä luonto on leikkikenttä vertaansa vailla: Poluilla tallustaminen ja kiville ja kalliolle kiipeäminen on paitsi hauskaa myös kehittää motorisia taitoja. Metsänpohjassa möyriminen, käpyjen ja sammalten haistelu ja marjojen maistelu vahvistavat elimistön vastustuskykyä ja ennaltaehkäisevät allergioita.

Luontoympäristö rauhoittaa, parantaa keskittymiskykyä ja antaa tilaa mielikuvitukselle.

Yhteiskunnan ja kaikkien aikuisten tuleekin mahdollistaa metsäleikit ja luontoharrastukset sekä toimia esimerkkeinä viettämällä aikaa luonnossa ja osoittamalla ja arvostusta luontoa ja sen monimuotoisuutta kohtaan. Aikuisen kannattaa hyödyntää lapsen luontaista uteliaisuutta ja tarjota ikätasoista tietoa eri eläinlajeista, kasveista, ja luonnonilmiöistä sekä kannustaa tutkimaan ja oppimaan lisää omatoimisesti.

Isompien lasten kanssa voi aloittaa yhteisen luontoharrastuksen, kuten retkeilyn, luontokuvaamisen tai vaikka lintujen puuhien tarkkailun. Luontoyhteyden syntymiseen ei vaadita kaukaisia erämaita tai kalliita retkeilyvarusteita. Säännöllinen lähiluonnossa vietetty aika riittää.

Mitä nuorempana luontosuhde syntyy, sitä paremmin se kantaa koko elämän. Annetaan siis lapsille ja nuorille mahdollisuus kokea monimuotoinen luonto ja sen ihmeet.

www.luontoliitto.fi

 

Luontoliiton yhteistyökumppanina Pohjantähti haluaa tukea ympäristöjärjestön toimintaa.

Jokaisesta tämän sivun kautta alkaneesta uudesta asiakkuudesta lahjoitamme Luontoliitolle 20 euroa.