Toisista välittäminen ja inhimillisyys keskiössä

Uskoisin, että meidän kaikkien yhteinen toive tälle vuodelle oli, että pandemia väistyisi syrjään ja elämä palautuisi normaaliin. Toive tuntui hyvinkin realistiselta, kunnes tilanne Ukrainassa eskaloitui sodaksi.

Tällaiset ajat tuovat esiin perusarvojen merkityksen. Rauhan ja turvallisuuden eteen kannattaa todella ponnistella. Kriisien aikana onneksi myös inhimillisyys ja toisista välittäminen korostuvat. Itse toivon, että meillä on hyvyyttä, kyvykkyyttä ja halua auttaa lähimmäisiä.

Pohjantähden tilanne tässä ajassa on hyvin vakaa. Yli 125 vuotta olemme turvanneet asiakkaiden arkea – sen me osaamme. Meille korostunut riski on kyberturvallisuus. Otamme riskin todella vakavasti ja varaudumme siihen huolehtimalla tietoturvallisesta asioinnista, henkilöstömme osaamisesta sekä jatkuvasta tietoturvan kehittämisestä.

Emme saa etääntyä asiakkaistamme

Koronapandemia on näyttänyt meille, mitä joustavuus ja ketteryys todella tarkoittavat. Enää eivät perinteisemmät 5-vuotissuunnitelmat toimi samalla tavalla, vaan meidän täytyy olla valmiita mukautumaan nopeasti erilaisiin toimintaympäristön muutoksiin.

Edelleen jatkuvat poikkeusolot haastavat varmasti koko vakuutusalalla jo heikentyneen asiakasuskollisuuden. Vakuutusten ostaminen ja kilpailuttaminen on helpottunut verkkomyynnin kasvaessa. Verkkomyynnin kautta asiakkaan vakuutusturvaan jää kuitenkin helposti puutteita ja tunnekokemus on väistämättä vähäisempi.

Kasvokkaisten kohtaamisten vähentyessä emme saa etääntyä asiakkaistamme. Pyrimme tunnistamaan asiakkaidemme tarpeita ja muokkaamaan toimintaa tuottaaksemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen asiakkaan valitsemassa kanavassa.

Panostamme pohjantähtiläisten jatkuvaan osaamisen kehittämiseen tarjotaksemme huippuluokan asiantuntemusta kaikissa tilanteissa. Samalla jatkamme sähköisen asioinnin kehittämistä yhteistyökumppanimme Vincitin kanssa.

Kohti hybridityötä

Poikkeusolojen keskellä olemme ehtineet nähdä vasta väläyksiä todellisesta paikkariippumattomasta työskentelystä, jossa henkilöstömme saa itse vaikuttaa siihen, mistä käsin työnsä tekee. Hybridityössä tiimeillä on vapaus ja vastuu sopia heidän työskentelyynsä sopivista kasvokkaisista kohtaamisista, kunhan asiakkaiden tarpeet ovat keskiössä.

Vaikuttaa siltä, että uudessa normaalissa keskimäärin puolet ajasta työskennellään kasvokkain ja puolet kotoa, mökiltä tai jopa ulkomailta käsin.

Vastuullisuus osaksi hinnoittelua

Yritykset rekrytoivat kovaa vauhtia erilaisia vastuullisuusasiantuntijoita. Vastuullisuus nostetaan myös vuodesta toiseen yritysten yhdeksi tärkeimmäksi teemaksi.

On kaikkien etu, että yritysten toiminta on mahdollisimman vastuullista, ja mielelläni näkisinkin entistä konkreettisempia toimia vastuullisuuden kasvattamiseksi eri näkökulmista.

Pohjantähdessä pyritään saamaan vastuullisuus osaksi myös perusliiketoimintaa eli itse vakuutusten myyntiä. Olemmekin käynnistäneet pilotin, jossa vakuutusten hinnoittelussa on tarkoitus huomioida myös asiakkaidemme vastuullisuus.

Aika näyttää, kenen katsotaan olevan toimialamme vastuullisin. Tavoitteena tietysti on, että se olemme me – ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö.