Vakuutuksia ostamassa

Moniko meistä menee autokauppaan ja sanoo ensimmäiselle vastaantulevalle myyjälle: ”Haluaisin yhden halvan auton”? Entä kuinka moni asiakas vaihtaa tankkauspaikkaa hinnan takia? Sähköä ja puhelinliittymiä vertaillaan pääosin hinnan näkökulmasta ja liian usein lähdetään ostamaan myös vakuutuksia ylläolevin perustein. Silloin liian vähälle huomiolle jää vakuutusehdot, jotka jokainen yhtiö voi itse kirjoittaa, paitsi lakisääteisen liikennevakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen osalta.

Esimerkiksi vesivahinkojen näkökulmasta vakuutusehdoista pitäisi tarkistaa erityisesti vuotovahinkojen ikäpoisto, jossa on isoja eroavaisuuksia eri yhtiöiden välillä. Muutaman kympin säästö vakuutustilanteessa voi vahinkotilanteessa tarkoittaa pahimmillaan kymmenien tuhansien eurojen kuluja perheelle. Lapsiperheissä myös irtaimistovakuutus on tärkeä, koska liikettä riittää ja kaikenlaista sattuu. Varsinkin elektroniikka on hyvä vakuuttaa laajasti, sillä erityisesti puhelimet ovat herkkiä rikkoontumaan. Myös irtaimiston ikäpoistot eroavat varsin paljon eri yhtiöiden välillä. Toisessa yhtiössä viisi vuotta vanha pesukone on täyden korvauksen piirissä kun toisessa yhtiössä vain puolet korvataan tai ei enää mitään. Pohjantähdestä irtaimistoon saa myös ehdollisen omavastuun, jossa omavastuun ylittyessä saa koko korvauksen ilman omavastuuta

Autovakuutus on varmaankin tunnetuin ja vertailluin yksittäinen vakuutus. Autovakuutusten sisällöissä on suuriakin eroja ja vertailu voi olla haastavaa. Usein bonuksen eli vahinkohistorian rooli korostuu vertailussa: paljonko bonus nousee ja laskee eri tilanteissa. Tähänkin jokainen vakuutusyhtiö on rakentanut oman mallinsa, johon kannattaa kiinnittää huomiota.

Erityisesti pitäisi kuitenkin kiinnittää huomiota jokaisen omaan ”kaskoon” eli henkilövakuuttamiseen.

Mielestäni sairaskuluvakuutus pitäisi olla kaikilla, koska riski sairastua on suurempi kuin riski joutua tapaturmaan. Tulevasta Sotesta emme vielä tiedä, joten paras varautua. Henkilövakuuttamisen tuotteissa on myös paljon eroja ja erityistä huomiota pitäisi kiinnittää rajoituksiin sekä siihen, miten eri urheilulajit on huomioitu. Samoin lääkkeiden ja niihin rinnastettujen tuotteiden korvattavuudessa on merkittäviä eroja. On vakuutuskausikohtaista omavastuuta ja sairauskohtaista omavastuuta, osalla vakuutusyhtiöistä sairaskuluvakuutus loppuu esim. 65 vuotiaana tai on voimassa lopun elämän kuten Pohjantähdessä.

Vakuutussopimus on sopimus tulevasta mahdollisesta vahingosta ja palvelusta. Näkyvää usein ovat vain laskut ja pinkka vakuutuskirjoja. Mutta miten kilpailuttaa palvelua ja henkilökohtaista yhteyshenkilöä? Eipä mitenkään jos niitä ei ole tarjolla tai jos on, miten selvittää, miten ne eroavat toisistaan? Erilaisten vahinkojen hoidossa verkkopalvelut ovat nopeaa tätä päivää ja automaatio valtaa toimintoja.

Parhaaseen hinta-laatusuhteeseen vakuutuksia ostaessa pääsee varmasti tapaamalla myynnin ammattilaisen henkilökohtaisesti ja perehtymällä sisältöön ja palveluun. Asiakastapaamisen voi tarvittaessa hoitaa myös videoneuvotteluna tai puhelinpalaverina. Vain harva tutustuu vakuutusehtoihin, koska niiden teksti saattaa olla haastavaa ymmärtää, eikä aikakaan riitä. Tuoteseloste on ”ehtojen kansankielinen tiivistelmä”, mutta parhaiten asiat jäävät mieleen kun myyjä käy asiat tarkasti läpi. Tätä palvelua kannattaa arvostaa.

Esimerkiksi pienyrittäjälle tärkein vakuutus on YEL-vakutuus, joka on kuitenkin hyvin usein viritetty alhaiselle työtulolle. Tämänkin sisältö on hyvä käydä läpi myyjän kanssa ja tarvittaessa täydentää vielä turvaa vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Työkyvyttömyydessä tai sen kohdatessa sitä YEL:iä tarvitaan.

Minusta ostotilanteessa varsinaiseen asiaan keskittymistä häiritsevät erilaiset bonusjärjestelmät ja etuudet, vaikka nekin toki kuuluvat tähän markkinaan. Vai miltä kuulostaisi ”saat hyvää palvelua ensimmäiselle vuodelle tutustumistarjouksena”? Eipä juuri järkeenkäyvältä. Hyvää palvelua voi olla joskus vaikea löytää, mutta kun se kohdalle osuu, niin sen huomaa. Ainakin minä myyjänä olen altis hyvälle palvelulle ostoksilla.

On hienoa olla työssä alalla, jota ei voi verrata mihinkään muuhun ostettavaan tai myytävään palveluun ja koskaan ei voi tietää alasta riittävästi. Myydäänkö? Vai jospa keskittyisimme auttamaan asiakkaita. Tällä alalla tavara ei lopu hyllystä, tehdas tuottaa tuoretta myytävää joka päivä kolmessa vuorossa.