Siirry sisältöön
Oma Pohjantähti

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Vakuutusyhtiönä tarvitsemme toiminnassamme monenlaisia henkilötietoja. Tietosuojalainsäädännön mukaisesti henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot. Alla on listattuna tärkeimpiä käsittelemiämme henkilötietojen ryhmiä sekä kuvaukset näihin ryhmiin kuuluvasta tietosisällöstä. Käsittelemämme tiedot vaihtelevat sen mukaan, missä tilanteessa ja mihin käyttötarkoitukseen henkilötietoja käsittelemme. Näin ollen käsittelemme tyypillisesti sinusta vain osaa alla mainituista henkilötiedoista.

Henkilötietoryhmä Kuvaus tietosisällöstä
Perus- ja tuntemistiedot Nimi, asiakasnumero, yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sukupuoli, henkilötunnus, syntymäaika, kansalaisuus, luottotiedot, tieto edunvalvojasta, valtuutukset, tiedot poliittisesta vaikutusvallasta

 

Vakuutuksiin ja vahinkoihin liittyvät tiedot Vakuutussopimukset, vakuutusnumero, vakuutuksen alkamis- ja päättymispäivät ja -syyt, vakuutettuja koskevat tiedot, perheyhteydet, edunsaajamääräykset, vakuutetut kohteet, ajoneuvon rekisteritunnus ja muut ajoneuvon tiedot, asunnon, kiinteistön ja muun omaisuuden tiedot, eläimen tiedot, terveysselvityksen tiedot ja rajoitusehdot, riskiin vaikuttavat ammatti- ja tautiluokat, asema tai jäsenyys yrityksessä tai muussa yhteisössä, palkka- ja verotustiedot, sopimukseen liittyvä asiakirja-aineisto ja kirjeenvaihto, vahinkonumero, tiedot vahinkotapahtumasta, vahingon kohteen tiedot, korvausten tiedot

 

Asiakastapahtumiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot Viestien ja puheluiden tallenteet, viestien ja puheluiden yksilöintitiedot kuten ajankohta ja kesto, merkinnät erilaisista tapahtumista asiakassuhteen aikana, kuten pyydetyistä tarjouksista ja sattuneista vahingoista

 

Maksuliikenteeseen, maksamiseen, perintään ja lainoihin liittyvät tiedot Tilinumero, vuosimaksu, maksujen suoritustapa, veloitetut ja suoritetut vakuutusmaksut, rahalaitostiedot, perintätiedot, velkajärjestelyn tiedot, velkakirjat, panttaussitoumukset

 

Markkinointiin ja asiakasviestintään liittyvät tiedot Mieltymykset, suostumukset, luvat ja kiellot, sisältötilaukset ja niihin liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyys- ja mielipidetutkimukset kieli, arvo tai ammatti, yhteydenottotavat

 

Tekniset ja verkkopalveluiden käyttöön liittyvät tiedot Evästeisiin ja vastaaviin tekniikoihin liittyvät henkilötiedot, kuten tiedot vierailluista sivuista, vierailuun käytetystä laitteesta ja internet-selaimesta, lokitiedot, IP-osoite, OmaPohjantähti -verkkopalvelun käyttötiedot, verkkokaupan ostotapahtumatiedot
Työnhakuun liittyvät tiedot Koulutustiedot, ammattinimike, työhistoria- ja pätevyystiedot, henkilöarvioinnin tiedot, muut hakemukseen, ansioluetteloon ja viestintään sisältyvät tiedot, palvelun käyttöön liittyvät ja tekniset tiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana, lokitiedot, evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot, suostumuksesi perusteella luottotiedot
Muut tiedot tietyissä tilanteissa Takuuosuusnumero, velkakirjat, panttaussitoumukset, vuokran kohteen yksilöintitiedot