Siirry sisältöön
Oma Pohjantähti

Muutoksenhaku muissa asioissa

Yhteydenotto Pohjantähteen

Jos laskussasi tai vakuutussopimuksessasi on jotain epäselvää tai haluat antaa palautetta muusta saamastasi palvelusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 020 763 4010. Voit ottaa yhteyttä myös Oma Pohjantähti -palvelun kautta tai varata ajan lähimpään konttoriin.

Ulkopuolinen neuvonta ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin.

FINEn yhteystiedot ovat: FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. 09685 0120, fine.fi. Helpoimmin asian saat vireille sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa fine.fi/tunnistaudu.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta antaa myös maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa kuluttaja-asiakkaille. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ovat: kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta, p. 029 505 3050.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kuluttajariitalautakunnan lausuntoa asiassa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun on oltava yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunnan osoite on PL 306, 00531 Helsinki. Lautakunta käsittelee pääsääntöisesti yksityishenkilöiden tekemiä lausuntopyyntöjä. Lisätietoja löytyy osoitteesta kuluttajariita.fi.

Käsittely on kirjallista ja maksutonta. FINE ei käsittele asiaa, joka on vireillä kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa eikä kuluttajariitalautakunta käsittele asiaa, joka on käsitelty tai vireillä FINEssä.

Jos olet yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassasi tuotteessa tai palvelussa, voit hakea riita-asialle ratkaisua myös verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Asia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla kanne Pohjantähteä vastaan vakuutuksenottajan tai korvauksenhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Hämeenlinnan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä.

Asian käsittely FINEssä tai kuluttajariitalautakunnassa katkaisee kanneoikeuden vanhentumisen. Sen sijaan muutoksenhaun käsittely Pohjantähdessä ei katkaise vanhentumisajan kulumista.