Akuissa piilee valtava paloriski – ”Suurimmat puutteet lataamisessa ja säilytyksessä”

Monet kodin sähkölaitteet ovat akkukäyttöisiä. Kodista saattaakin löytyä jopa toistakymmentä litiumioniakkua. Akkuja on muun muassa kännyköissä, tietokoneissa, kaiuttimissa, ruohonleikkureissa ja työkaluissa. Myös sähköpyörät ja sähköpotkulaudat ovat yleistyneet ja lisänneet kodin ladattavien sähkölaitteiden määrää.

Vaurioituneesta, ylikuumentuneesta tai käyttöohjeiden vastaisesti ladatusta akusta alun saanut tulipalo voi pahimmassa tapauksessa levitä koko asuntoon ja aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja.

”Meidän asiakkaillemme sattuneita akkupaloja on onneksi ollut vielä suhteellisen vähän. Harmillista kuitenkin on, että osa sattuneista vahingoista olisi ollut mahdollista välttää”, Pohjantähden kiinteistövahinkojen korvausasiantuntija Suvi Santajärvi kertoo.

Jos akkupalo tekee tuhoja asunnolle tai omaisuudelle, korvausta on mahdollista hakea kotivakuutuksesta. Henkilövahinkojen osalta kuluja voi hakea henkilökohtaisesta tapaturmavakuutuksesta. Jos kyse on tuotteessa olevasta virheestä, korvausvastuu voi olla myös laitteen valmistajalla.

”On hyvä huomioida, että vakuutusehdoista löytyy myös akkujen osalta suojeluohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkojen syntymistä ja rajoittaa niiden laajuutta”, Santajärvi muistuttaa. ”Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu, korvauksen määrää saatetaan alentaa tai pahimmassa tapauksessa korvaus voidaan evätä kokonaan.”

Noudata käyttöohjeita ja hävitä käytöstä poistetut akut mahdollisimman pian

Akkupalojen suurimmat riskit liittyvät lataamiseen ja säilyttämiseen. Akut pitää aina ladata valvotusti ja niiden lähettyvillä ei saa olla palokuormaa. Lisäksi latausalustan pitää olla palamaton ja laitetta ei saa jättää laturiin, kun lataus on valmis. Myös latauspaikalla on merkitystä. Akkua ei koskaan saisi ladata poistumisreitillä, jotta asunnosta pääsee ulos vahingon sattuessa.

”Esimerkiksi puhelin laitetaan kuitenkin usein lataukseen nukkumaan mennessä ja vielä pahimmassa tapauksessa niin, että puhelin on sängyssä”, Santajärvi toteaa.

Sähköpyöriä ja -potkulautoja sekä akkukäyttöisiä työkaluja säilytetään usein autotallissa tai varastossa, jossa on paljon muutakin palokuormaa. Mitä suurempi akku, sitä enemmän energiaa se pystyy varastoimaan. Näin ollen isot akut ovat myös vaikeampia, kotikonstein jopa mahdottomia, sammuttaa, jos ne pääsevät syttymään.

”Tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeää, että kotoa löytyy sarjaan kytketyt tai puhelimessa hälyttävät palovaroittimet. Varoittimien toiminnasta ja uusimisesta on myös pidettävä huolta”, painottaa Santajärvi.

Jos akku on pullistunut, vaurioitunut tai siitä lähtee hajua, se on syytä hävittää heti. Vuotava tai vahingoittunut akku kannattaa pakata omaan tiiviiseen muovipussiinsa ja siirtää se esimerkiksi metalliastiassa turvalliseen paikkaan, jossa ei ole lähellä helposti syttyvää materiaalia. Älä palauta vahingoittunutta akkua keräysastiaan, vaan anna se keräyspisteen henkilökunnalle.

Kierrätyspisteet löydät esimerkiksi Suomen Kiertovoima ry:n ylläpitämästä verkkopalvelusta Kierrätys.info:sta.

 

Lisätiedot

Emmi Tammisto, vastuullisuus- ja viestintäsuunnittelija
040 455 2401, emmi-maaria.tammisto@pohjantahti.fi