Haluamme uudistaa toimintamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita - aloitamme yhteistoimintaneuvottelut

Haluamme varmistaa Pohjantähden viimeaikaisen hyvän kehityksen jatkumisen myös tulevina vuosina. Suunnittelemme toiminnan uudelleenorganisointia asiakkaiden muuttuneita tarpeita paremmin vastaavaksi. Toteutuessaan uudistaminen toisi muutoksia muun muassa organisaatiorakenteisiin ja työtehtäviin, ja siksi asiaa käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintaneuvotteluissa.

”Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoittelemme asiakaskokemuksen korkeaa laatua, asiakaspysyvyyttä sekä maksutulon kasvua ja kulujen hallintaa”, pohtii toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen. ”Työn tekemisessä on nähtävissä selkeä muutostrendi. Meidän tulee uudistaa tekemistä ja työnkuvia niin, että voimme työskennellä mahdollisimman ketterästi ja kustannustehokkaasti. Palvelemme jatkossakin puhelimitse, verkossa ja paikallisesti”.

Kiiliäinen toteaa, että nyt suunnitelluilla muutoksilla pyritään pidemmän aikavälin vaikuttavuuteen. ”Pyrimme löytämään tekemiseemme sellaiset ratkaisut, joiden hyödyt kertautuvat tulevaisuudessa. Lyhyen aikavälin säästöt ovat vain pieni osa tavoittelemaamme lopputulosta.”

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 4.11.2019. Neuvotteluiden piirissä olevissa henkilö- ja yritysasiakasliiketoimintayksiköissä sekä vakuutus- ja korvauspalveluissa työskentelee noin 250 henkilöä. Alustavan arvion mukaan merkittäviä muutoksia kohdistuu noin 110 työntekijään. Uusia tai muuttuneita työtehtäviä arvioidaan syntyvän 55–65.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Aki Kiiliäinen, toimitusjohtaja
p. 040 517 4493, aki.kiiliainen@pohjantahti.fi

Pohjantähti on 124-vuotias suomalainen vakuutusyhtiö, joka tarjoaa monipuolista vakuutusturvaa kotitalouksille, maatalouksille sekä yrityksille. Palvelemme asiakkaitamme lähes 30 toimipisteessä eri puolilla Suomea.