Jalankulkijat vaarassa ja kattorakenteet kovilla

Rakennusten katoille on runsaan lumentulon johdosta kertynyt suuret määrät lunta. Katolta plussakelien aikaan tippuva lumi sekä räystäiden reunoilta irtoavat jääpuikot aiheuttavat vaaratilanteita jalankulkijoille sekä saattavat vahingoittaa kiinteistöjen läheisyyteen pysäköityjä ajoneuvoja. Kiinteistön omistajan vastuulla on poistaa katoille kertynyt lumikuorma niin, ettei vaaratilanteita pääse syntymään.

Lumen pudottaminen on syytä jättää ammattilaisten hoidettavaksi. Jalankulkijoita on varoitettava meneillään olevasta lumenpudotuksesta. Jos on vaarana, että lunta tai jäätä putoaa katolta itsestään esimerkiksi jalkakäytävälle tai kulkuväylille, on siitä varoitettava kulkuestein.

Katoilla oleva runsas lumi voi uhata myös talon rakenteita varsinkin, jos lumi on jakautunut katolle epätasaisesti. Herkimpiä vaurioitumaan ovat laajarunkoisten rakennusten pitkän jännevälin kattorakenteet kuten urheiluhallien, suurten kauppaliikkeiden, ratsastusmaneesien ja maataloustuotantorakennusten vesikatot.

Riskit lumikuorman aiheuttamille tuhoille asuinrakennuksissa kasvavat erityisesti suojasäällä, suurien lumipyryjen aikana tai mikäli lämpötila vaihtelee suuresti vuorokauden sisällä.