Korvausten hakeminen henkilövakuutuksistamme muuttuu tilanteissa, joissa korvauksia haetaan toisen puolesta

Henkilövakuutusten korvauksenhaussa tapahtuu muutoksia sähköisessä asiointipalvelussamme Oma Pohjantähdessä kesällä 2022. Muutokset koskevat vain henkilöasiakkaitamme, jotka

  • eivät ole vakuutuksenottajia, mutta ovat hoitaneet perheen alaikäisten lasten vahinkoasioita tapaturmien tai sairauksien osalta
  • ovat täysi-ikäisiä ja haluavat, että toinen täysi-ikäinen henkilö saa hakea heidän puolestaan korvauksia tapaturmista tai sairauksista.

Jatkossa vain vakuutuksenottaja voi hakea korvauksia Oma Pohjantähdessä perheen alaikäisten lasten tapaturma- tai sairausvahingoista. Jos perheessä halutaan, että myös toinen vanhempi saa hoitaa lasten vahinkoasioita, täytyy vakuutuksenottajan huolehtia, että perheen toiselle vanhemmalle on tehty tarvittavat valtuutukset Oma Pohjantähdessä.

Täysi-ikäiset henkilöt voivat vain itse hakea korvauksia tapaturmista ja sairauksista. Jos täysi-ikäinen henkilö haluaa, että toinen henkilö voi hoitaa hänen asioitaan henkilövahingon sattuessa, täytyy kyseiselle henkilölle olla valtuutukset Oma Pohjantähdessä.

Näin voit antaa valtuutuksia

Kirjaudu Oma Pohjantähteen, jonka jälkeen voit lisätä ja muokata valtuutuksia Oma Pohjantähden Omat tiedot -osion alareunassa joko Perheenjäsenet- tai Muut valtuutetut käyttäjät -osiossa.

Valtuutettu tarvitsee Oma Pohjantähdessä alla olevat valtuutukset hakeakseen korvauksia tapaturma- tai sairausvahingoista:

  • Vakuutukset
  • Henkilövahingot

Jos olet toimittanut Pohjantähteen paperisen valtakirjan vahinkoasioiden hoitoon, suosittelemme antamaan lisäksi sähköisen valtuutuksen Oma Pohjantähdessä, jotta valtuutettu voi jatkossa asioida puolestasi myös sähköisessä asiointipalvelussamme.

Valtuutukset vahinkoasioiden hoitoon kannattaa laittaa kuntoon jo hyvissä ajoin ennen kesän 2022 uudistusta!