Liukastumisesta jättivahinko, kuka maksaa? – Pohjantähti vastaa

Keli on tällä hetkellä koko Suomessa liukkaimmillaan. Pohjantähdessä tämä näkyy kasvaneina vahinkomäärinä niin henkilö- kuin ajoneuvovahingoissakin. Liukastumisia koskevia vahinkoja käsitellään kuitenkin myös vastuuvakuutuksesta, sillä aina liukastuminen ei johdu kaatuneen huolimattomuudesta tai esimerkiksi vääränlaisista kengistä. Pahimmassa tapauksessa kiinteistön omistajan korvausvastuu voi nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Useimmiten liukastumisista selvitään säikähdyksellä ja muutamalla mustelmalla. Epäonnisimmassa tapauksessa liukastuminen kuitenkin aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman. Vakavien vahinkojen yhteydessä on tärkeää selvittää, kuka on korvausvelvollinen.

Yksityishenkilökin voi joutua korvausvastuuseen omakotitalonsa pihalla sattuneesta liukastumisvahingosta. Pihassa voi liikkua paljonkin perheen ulkopuolisia henkilöitä, kuten roskakuskeja, ruokalähettejä, postinjakajia tai naapureita.

”On hyvä muistaa, että omakotitalon omistajalla on aina velvollisuus pitää kiinteistönsä kunnossa ja turvallisena. Tähän sisältyy velvollisuus huolehtia pihan ja kulkureittien kunnossapidosta niin, että liukastumisvaara minimoidaan”, Pohjantähden tuotekehityspäällikkö Kati Kurikka-Lindeman sanoo.

Liukastumisvahingon korvausvastuun kannalta on oleellista, voidaanko talon omistajan katsoa olleen huolimaton pihan tai kulkureitin kunnossapidon suhteen. Kuten yleensä korvausvastuuta selvitettäessä, asia ei kuitenkaan aina ole yksiselitteinen.

”Talvella sääolot voivat vaihtua tiuhaan, eikä talon omistaja aina ehdi esimerkiksi hiekoittaa pihaa yhtä nopeasti”, Kurikka-Lindeman täsmentää. ”Mitä enemmän pihaa käytetään ja mitä useampi siellä liikkuu, sitä nopeammin liukkauden torjuntaan on ryhdyttävä.”

On hyvä huomioida, että pihan ja kulkureittien kunnossapitovelvollisuus säilyy pääsääntöisesti silloinkin, kun talon omistaja on pitkällä matkalla. Tällöin kannattaa sopia vaikkapa naapurin kanssa tärkeimpien kulkureittien hiekoittamisesta.

”Muutenkaan omakotitalon pihaa ei kannata jättää vaille kunnossapitoa, sillä se on selvä merkki myös kutsumattomille vieraille”, Kurikka-Lindeman varoittaa.

Kiinteistön omistajan korvattavaksi voivat tulla monenlaiset vahingot

Kiinteistön omistajan korvausvastuu ei rajoitu vain liukastumisvahinkoihin ja talveen. Myös kesän pihajuhlat voivat tulla kalliiksi, jos juhlavieras satuttaa itsensä kompastuessaan pihalaatoituksessa olevaan kuoppaan. Syksyn tullen nuohoojan on voitava kiivetä turvallisesti katolle, ja huonosti kiinnitetyt tikkaat voivat aiheuttaa onnettomuuden.

Korvausvastuuseen voi joutua myös silloin, jos on laiminlyönyt huonokuntoisen puun kaatamisen ja se kaatuu naapurin talon päälle. Kiinteistön kunnossapidosta on siis huolehdittava vuoden ympäri.

Kotivakuutukseen useimmiten sisältyvä vastuuvakuutus auttaa tilanteissa, joissa korvausvastuu on epäselvä. Vakuutusyhtiö selvittää silloin annettujen selvitysten perusteella, onko sattunut vahinko aiheutunut kiinteistön kunnossapidon laiminlyönnistä, ja onko kiinteistön omistaja voimassa olevan lain mukaan vahingosta korvausvastuussa.

Jos kiinteistön omistajan katsotaan olleen vastuussa tapahtuneesta, vastuuvakuutus korvaa onnettomuudesta aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja.

”Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän suuruus kannattaa tarkistaa, sillä kiinteistön omistajan korvausvastuu voi nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Korvattavaksi voi tulla esimerkiksi vahingonkärsineen lääkäri- ja lääkekulujen lisäksi korvauksia kivusta ja särystä, pysyvästä haitasta ja ansionmenetyksestä”, Kurikka-Lindeman muistuttaa.