Merkintäetuoikeusanti nykyisille takuuosuudenomistajille alkaa

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus on 29.9.2021 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 15.6.2021 antaman valtuutuksen nojalla nykyisten takuuosuuden omistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta maksullisesta takuuosuusannista.

Hallituksen päätöksen mukaisesti takuuosuusannissa annetaan enintään 8.064 yhtiön uutta takuuosuutta. Kukin yhtiön nykyinen takuuosuuden omistaja on oikeutettu merkitsemään kutakin 29.9.2021 omistamaansa takuuosuutta kohden yhden (1) uuden takuuosuuden.

Lue lisää oheisista liitteistä.

Kirje takuuosuuden omistajille

Liite 1. Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallituksen päätös 29.9.21

Liite 2. Merkintäetuoikeusanti – merkintälista