Pohjantähti Kanta-Hämeen 4. suurin yhteisöveron maksaja vuonna 2020

Vuonna 2020 Pohjantähti maksoi yhteisöveroa yhteensä 1 789 137 euroa ollen kantahämäläisten veronmaksajayritysten miljoonakerhossa 4. sijalla.

”Yhteisöveroa maksamalla rahoitamme hyvinvointiyhteiskuntaa”, sanoo Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen. ”Tämä on yksi monista tavoista laittaa hyvä kiertämään.”

Kokonaisuudessaan finanssiala oli viime vuonna jälleen yksi merkittävimmästä verojen maksajista Suomessa. Alan maksama yhteisöveropotti oli 563 miljoonaa euroa, mikä on noin 10,3 prosenttia koko veron tuotosta.

Finanssialan verojalanjälki oli kokonaisuudessaan noin 3,6 miljardia euroa. Summaan on laskettu yhteisövero, vakuutusmaksuvero sekä palosuojelu-, liikenneturvallisuus- ja työturvallisuusmaksut. Lisäksi verojalanjäljessä on mukana työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset, henkilöstön sivukulut, alan yhtiöiden maksamista osingoista perityt verot sekä piilevä arvonlisäverorasite.

Massiivisen summan konkretisoimiseksi mainittakoon, että finanssialan verojalanjälki on 2,5-kertainen esimerkiksi valtion perusväylänpidon vuosittaisiin kustannuksiin, joihin on budjetoitu noin 1,4 miljardia euroa.