Varaudu koviin pakkaskeleihin – varmista etteivät rakennuksen vesiputket jäädy

Vesiputkistot voivat jäätyä aina, kun lämpötila on pakkasen puolella. Sen sijaan putkien jäätymisestä aiheutuvat vesivahingot ilmenevät usein säiden lauhtuessa. Voit omalla toiminnallasi välttää kelien vaihtelusta johtuvat tai jäätymisestä aiheutuvat putkien rikkoutumiset.

”Vaikka talvet ovat Suomen leveysasteilla edelleen kylmiä, pääsee pakkanen vuosittain yllättämään asiakkaitamme. Jäätymisvahingot ovat tavanomaisia pakkaskaudella ja ne voivat aiheuttaa jopa kymmenien tuhansien eurojen vahinkoja”, kertoo Pohjantähden korvausjohtaja Johanna Taivassalo.

Tärkeintä on pitää huolta siitä, että lämpötila pysyy riittävän korkealla niissä rakennuksissa, joissa on vesiputkisto. Suurin riski putkien jäätymiseen on esimerkiksi mökeillä, joissa käydään vain harvakseltaan. Jos putki pääsee jäätymään, se voi haljeta. Haljennut putki saattaa aiheuttaa suurenkin vesivahingon.

Monet meistä miettivät erilaisia energiansäästön toimenpiteitä. Huolehdi kuitenkin siitä, että rakennuksen lämpötila ei laske liian alhaiseksi. Harkitse lisälämmittimen käyttöä, jos vaarana on, että lämpötila laskee sisällä pakkasen puolelle. Ole kuitenkin tarkkana lisälämmittimen kanssa. Lämmittimen ympärille ei saa jättää mitään syttyvää materiaalia eikä sen päälle saa päästä putoamaan mitään.

Näin ennaltaehkäiset vesiputkien jäätymistä:

  • Varmista riittävä lämpötila rakennuksissa, joissa on vesiputkisto.
  • Käytä vettä säännöllisesti.
  • Lisää lämmitystä kovilla pakkasilla lisälämmittimen avulla.
  • Varmista, että vesiputket on eristetty kunnolla.

Jäätynyt vesiputki ei vielä automaattisesti tarkoita vesivahinkoa, koska putki ei yleensä halkea hetkessä. Näissä tilanteissa on tärkeintä muistaa, että jäätyneitä putkia ei saa koittaa sulattaa itse. Putkien sulatustyö tulee aina jättää LVI-alan ammattilaiselle.

Jos vesiputki kuitenkin halkeaa ja vettä tihkuu, on olennaista laittaa pääsulkuventtiili välittömästi kiinni. Mökeillä ja muissa rakennuksissa on tärkeää käydä säännöllisin väliajoin tarkastamassa, ettei mitään ole sattunut.

Jos putki rikkoutuu jäätymisen seurauksena ja aiheuttaa äkillisen ja ennalta-arvaamattoman vuotovahingon, kodin tai mökin vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti rakennukselle ja irtaimistolle tapahtuneen vahingon, jos omaisuus on vakuutettu putkivahingon varalta. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata jäätymisen vuoksi rikkoutunutta putkea eikä putkien sulatuskustannuksia.