Viranomaiset tarkastavat nyt nostolaitteita – työnantaja vastaa turvallisuudesta työpaikalla

Työsuojeluviranomaiset valvovat parhaillaan työpaikkojen nostolaitteiden turvallisuutta. Työsuojelutarkastuksia suunnataan siis nyt erityisesti työpaikoille, joilla käytetään nostolaitteita, kuten autonostimia, kuormausnostureita ja henkilönostimia. Tarkastushanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Työsuojelutarkastuksilla varmistetaan, että nostimille on tehty vuosittaiset määräaikaistarkastukset ja perusteelliset määräaikaistarkastukset.

Luvat ja määräaikaistarkastukset kuntoon

Vastuu työntekijöiden käyttöön annettujen työvälineiden turvallisuudesta on työnantajalla. Nostolaiteet pitää vuosittain tarkastuttaa nostolaitetarkastajalla, eikä tarkastamatonta laitetta saa käyttää työssä.

Lisäksi työnantajan pitää perehdyttää laitteen käyttäjä ja antaa trukin tai henkilönostimen käyttäjälle kirjallinen lupa. Pohja käyttöluvan antamiseen löytyy verkkosivuiltamme.