Ilmoita yrityksesi edunsaajat PRH:n rekisteriin kesäkuun loppuun mennessä

Yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä ja jatkossa aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai perustetaan uusi yritys.

Edunsaaja on henkilö,

  • joka omistaa yli 25 % yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • jolla on yli 25 %:n osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • joka käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Edunsaajailmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia.

Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Velvoite koskee mm. osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, myös osa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä joutuu tekemään ilmoituksen.

Miten teen ilmoituksen?

Ilmoitus yrityksen edunsaajista tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Allekirjoittaja on sama henkilö, joka tekee muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

 

Lisätietoja: Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut