Lahjoitimme 10 000 euroa Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n toimintaan

Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry edistää toiminnallaan kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä elämänlaatua. Yhdistys on mukana kehittämässä työ- ja päivätoimintaa, tekemässä tiedotus-, neuvonta- ja edunvalvontatyötä sekä järjestämässä koulutuksia ja virkistystapahtumia.

”Kehitysvamma haittaa jokapäiväistä selviytymistä sitä vähemmän, mitä paremmin lapsen ja nuoren hyvinvointia ja osallisuutta tuetaan”, yhdistyksen puheenjohtaja Minna Kolari sanoo.

Useimmiten kehitysvamma esiintyy ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Vamma voi johtua joko syntymää edeltävistä syistä, synnytyksen yhteydessä sattuneista vaurioista tai lapsuusiän sairauksista ja tapaturmista. Uusien asioiden oppiminen ja käsitteellinen ajattelu ovat kehitysvammaisille lapsille ja nuorille vaikeampaa kuin muille.

Pohjantähden lahjoituksen turvin yhdistyksen on mahdollista palkata ammattitaitoisia ohjaajia kehitysvammaisten toiminnan vetäjiksi. ”Yhdistyksemme lapset ja nuoret ovat valloittavia persoonia. He haluavat aktiivisesti osallistua erilaiseen järjestettyyn vapaa-ajan toimintaan. Meille onkin tärkeää, että jokainen löytäisi omat vahvuutensa ja kykenisi ilmaisemaan itseään mahdollisimman hyvin”, Kolari painottaa.

Usein esimerkiksi normaali vuoro uimahallissa kuormittaa lapsia ja nuoria liikaa. ”Lahjoitusrahaa onkin tarkoitus käyttää myös omien uimahallivuorojen varaamiseen.”

Pohjantähden lahjoituksen luovutti vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Jenni Niiranen. Sekin vastaanottivat Minna Kolari ja joogaohjaajana toimiva Suvi Sydäntuuli Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:stä sekä ryhmä joogatunnille osallistuneita.

Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n väkeä Pohjantähden vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Jenni Niiranen sekin luovutuksessa.

Lahjoituskampanja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen

Pohjantähti kohdisti jo toista vuotta peräkkäin 50 000 euron lahjoituksensa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

”Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista voivat hyvin, mutta osalle heistä kasautuu ongelmia, jotka varjostavat elämää ja heikentävät hyvinvointia vielä aikuisenakin. Me pohjantähtiläiset haluamme antaa panoksemme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen”, kertoo Niiranen.

Pohjantähden viisihenkinen raati valitsi kaikista lahjoituskampanjaan osallistuneista yhdistyksistä ja organisaatioista viisi lahjoituskohdetta, joista kunkin toimintaa tuetaan 10 000 eurolla.