Ohjeita myrskyn aiheuttamiin vahinkoihin

Syksy on myrskyisää aikaa. Myrsky saattaa aiheuttaa vahinkoja niin rakennuksillesi, metsällesi kuin muullekin omaisuudellesi. Tältä sivulta löydät ohjeita lisävahinkojen estämiseen ja korvauksen hakemiseen. Ohjeita saat myös asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma-pe klo 8-20).

Kun myrsky vaurioittaa rakennusta, on tärkeää estää lisävahingot ja suojata jäljelle jäänyttä omaisuutta

Kaatuneiden ja kaatumisvaarassa olevien puiden poistaminen on syytä aloittaa niin pian kuin mahdollista. Näin liikkuminen vahinkopaikalla saadaan turvalliseksi ja estetään lisävahinkojen syntyminen. Yhtä tärkeää on suojata vaurioitunut rakennus sade- ja sulamisvesien aiheuttamilta lisävahingoilta. Seuraavia ohjeita noudattamalla voit omalta osaltasi estää lisävahinkojen syntymistä. Vahinkojen vähentämiseen ja lisävahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet kuuluvat aina omaisuuden omistajan vastuulle.

 • Käytä puiden poistossa ja raivaamisessa tarvittaessa ammattilaisen apua. Myös paikalliset pelastuslaitokset auttavat asiassa.
 • Varustaudu tarvittaviin raivaus- ja suojaustoimenpiteisiin oikeanlaisilla varusteilla ja turvavälineillä. Näitä ovat esim. turvavaljaat ja köydet.
 • Suojaa rakennuksen vaurioitunut vesikatto pressulla.
 • Kylmänä vuodenaikana varmista, että rakennuksen lämmitysjärjestelmä toimii tai järjestä rakennukseen tilapäislämmitys, mikäli mahdollista.
 • Pidä sähkökatkoksen aikana kylmälaitteiden ovet suljettuina.

Myrskyn aiheuttama sähkökatkos

 • Mikäli myrskystä on aiheutunut sähkökatkos ja sen seurauksena elintarvikkeita pilaantuu, korvaa irtaimistovakuutukselle valittu rikkoutumisriski tästä aiheutuneen vahingon.
 • Toimita vahinkokäsittelyä varten pilaantuneista elintarvikkeista valokuvat sekä luettelo, josta selviää mitä elintarvikkeita on pilaantunut ja kuinka paljon sekä euromääräinen korvausvaade eriteltynä.
 • Mikäli olet esim. vuokrannut aggregaatin pakasteiden säilyttämiseksi, korvataan vuokrakulu vakuutuksesta vahingontorjuntakuluna.

Myrskyn aiheuttaminen vaurioiden dokumentointi valokuvaamalla on korvauskäsittelyn kannalta tärkeää ennen varsinaisten korjaustöiden aloittamista.

 • Ota valokuvia lähtötilanteesta sekä vaiheittain raivauksen edetessä. Ota sekä yleiskuvia koko vahinkoalueelta ja rakennuksista sekä erikseen vielä lähikuvia vaurioituneista kohdista.
 • Ilmoita vahingosta mahdollisimman pian Pohjantähteen. Muista, että vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus vahingon tarkastamiseen.
 • Älä hävitä vahingoittunutta omaisuutta tai aloita purkutöitä ennen kuin olet saanut siihen luvan Pohjantähdestä.
 • Luetteloi vaurioitunut irtaimisto ja merkitse luetteloon omaisuuden ikä sekä hinta ja ostopaikka.

Ratkaisu vahingon korvattavuudesta voidaan tehdä, kun korvaushakemus ja muut dokumentit on toimitettu Pohjantähteen.

 • Korvaushakemuslomake kannattaa täyttää sähköisessä asiointipalvelussamme Oma Pohjantähdessä, jonka kautta vakuutusasioiden hoito onnistuu tavalliseen tapaan ympäri vuorokauden. Voit myös täyttää ja tulostaa korvaushakemuksen täällä tai käydä täyttämässä sen lähimmässä konttorissamme.
 • Valokuvat voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen kiinteistovahingot@pohjantahti.fi
 • Paperipostin voit toimittaa lähimpään konttoriimme tai suoraa pääkonttoriimme osoitteella

POHJANTÄHTI
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pääkonttori
Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Korjaustyöstä tarvitaan hinta-arvio ennen töiden aloittamista.

 • Jos vahinko on pieni ja olet halukas korjaamaan sen itse, voidaan vahingosta sopia kertakorvaus. Ilmoita tällöin työhön kuluva aika sekä materiaalien hinnat korvaushakemuksessa.
 • Jos teetät vahingon korjaustyön urakoitsijalla, pyydä korjauskustannuksista hinta-arvio/urakkatarjous ja toimita se Pohjantähteen.
 • Pohjantähti hyväksyy vakuutuksesta korvattavan vahingon korjaamisen kustannustason toimitettujen valokuvien ja hinta-arvion/urakkatarjouksen perusteella. Tästä syystä urakkatarjous on hyväksytettävä ennen töiden aloittamista.
 • Vakuutuksenottajana sinä tilaat korjaustyön ja toimit sen valvojana.
 • Korvattavissa vahingoissa vaurioitunut alue korjataan vahinkoa edeltävään tasoon. Korvauksen määrään vaikuttaa myös rakennuksen/irtaimiston ikä ja kunto ennen vahinkoa. Vahinkoon kuulumattomista korjaustöistä aiheutuvista kustannuksista vastaat sinä työn tilaajana.
 • Toimita lasku korjaustyöstä Pohjantähteen.
 • Pohjantähti korvaa vahingon korjauskulut vakuutusehtojen mukaisesti.

Tontin vakuutus korvaa myös tontin puustoa ja raivauskuluja.

 • Ilmoita kaatuneista puista puulaji ja koko (pituus ja läpimitta n. 1,3 metrin korkeudelta). Maksimikorvaus puista (eur/m3) on merkitty vakuutuskirjaan.
 • Hedelmä- ja koristepuista sekä pensaista korvataan uuden taimen hinta sekä kuljetus- ja istutuskustannukset.
 • Tontin kunnostuskustannusten pitää olla kohtuullisia ja niistä pitää sopia etukäteen Pohjantähden kanssa. Näitä kuluja korvataan enintään 30 % tontin vakuutusmäärästä.
 • Korvattavia kustannuksia voivat olla
  • kaatuneiden puiden poisto niin, että kulku tonttialueella saadaan järjestettyä.
  • puiden kuljetus pois vahinkopaikalta
  • oksien ja roskien siivous sekä näistä mahdollisesti aiheutuvat jätemaksut
  • kantojen poisto ja poiskuljetus
  • maaperän tasaaminen ja täyttömaa sekä tähän liittyvät kone- ja kuljetuskustannukset.

Vakuutusturva kuntoon

Erityisesti metsänomistajan kannattaa vakuuttaa metsänsä myrskyvahinkojen varalta sekä varautua myrskyihin jo ennalta. Toki myös muun vakuutusturvan laajuus kannattaa tarkistaa samalla kertaa. Esimerkiksi rakennuksen turvaksi kannattaa valita laajin turva, jolloin muun muassa rakennuksen päälle kaatuneen puun aiheuttamat vahingot kuuluvat vakuutusturvan piiriin.

Kerromme mielellämme eri vaihtoehdoista niin kotisi, kesäasuntosi kuin metsäsi turvaamiseksi. Ota yhteyttä Pohjantähden asiakaspalveluun p. 020 763 4010 (ma-pe klo 8-20).