Paranna työturvallisuutta – perehdytä kesätyöntekijäsi kunnolla 

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan työpaikalla sattuneet tapaturmat lisääntyivät 2,1 % vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuoden aikana palkansaajille sattui yhteensä 114 500 työtapaturmaa. Niistä 92 200 oli työpaikkatapaturmia ja 22 300 sattui asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Monet kesätyöntekijät ovat tällä hetkellä aloittamassa uudessa työpaikassa. Kunnon perehdytyksellä on mahdollista ehkäistä monta tietämättömyydestä johtuvaa tapaturmaa ja läheltä piti -tilannetta. Hyvä perehdytys ei vaikuta ainoastaan työturvallisuuteen, vaan sillä on merkitystä myös työn tuottavuuteen, työhyvinvointiin sekä työntekijän sitoutumiseen.

Nuoremmille henkilöille tapahtuu enemmän vahinkoja

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisemista tilastoista voidaan todeta, että nuorille sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille työntekijöille. Tämä voi johtua osaltaan kokemuksen puutteesta ja mahdollisesti vaillinaisesta perehdytyksestä, mutta myös siitä, että nuoret aloittavat työuransa usein fyysisemmissä ja raskaammissa työtehtävissä.

“Perehdytys uuteen työhön on jokaisen työntekijän oikeus. Perehdytyksen aikana työntekijä oppii niin turvalliset työtavat kuin työvälineiden oikean käytönkin. Samalla hän tutustuu työpaikan kulttuuriin, tapoihin, käytäntöihin sekä ihmisiin”, kertoo Pohjantähden tuotekehityspäällikkö Kimmo Ilva.

 Näin perehdytät kesätyöntekijän

  1. Perehdy työsuojelulainsäädäntöön – löydät useita työnantajaa koskevia perehdyttämiseen liittyviä määräyksiä.
  2. Ota huomioon kunkin työntekijän lähtötaso kyseiseen tehtävään.
  3. Laadi kirjallinen perehdyttämissuunnitelma. Näin mikään oleellinen asia ei unohdu ja voit seurata perehdytyksen edistymistä. Hyvä perehdytyssuunnitelma perustuu niihin tietoihin, joita on saatu työn vaarojen selvittämisestä.
  4. Varaa perehdyttämiseen tarpeeksi aikaa.
  5. Nimeä yksi vastuuhenkilö, jotta työntekijä tietää, kuka vastaa kysymyksiin ja kenellä on aikaa auttaa eteenpäin.
  6. Opasta työntekijää yksityiskohtaisesti esimerkiksi erilaisten työssä käytettävien koneiden ja laitteiden käyttöön ja niiden huoltamiseen.
  7. Varmista, että työntekijä osaa käyttää henkilösuojaimia oikein.
  8. Kehitä perehdyttämistä jatkuvasti ja kerää palautetta perehdytyksen eri vaiheissa. Usein uusi työntekijä osaa kyseenalaistaa jo vakiintuneita toimintatapoja.
  9. Huomioi, että kehitystyö on vastavuoroista tiedon jakamista työntekijöiden, esihenkilöiden, johdon ja yhtiön työsuojeluhenkilöstön välillä.

Kesätyöntekijätkin tarvitsevat vakuutuksen

Työntekijät tulee vakuuttaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella, jos kalenterivuoden aikana maksettavat palkat ylittävät 1 500 euroa. Vakuutus on otettava ennen töiden alkamista silloin, kun rajan tiedetään ylittyvän.

Vapaaehtoiset vakuutukset täydentävät kesätyöntekijöiden vakuutusturvaa. Henkilöturvien avulla on mahdollista parantaa kulujen ennustettavuutta sekä huolehtia työntekijöiden nopeasta toipumisesta, jos vapaa-ajalla työntekijälle sattuu tapaturma tai hän sairastuu.