Pilotoimme paikkariippumattoman työnteon mallin

Meillä Pohjantähdessä panostetaan henkilöstöön: kokemukset korona-ajan etätyöstä ovat niin positiiviset, että pilotoimme kesälomien jälkeen paikkariippumattoman työnteon mallin. Pilotin edetessä mahdollisimman suuri osa henkilöstöstämme saa itse vaikuttaa siihen, mistä käsin työnsä tekee.

Henkilöstömme siirtyi koronaepidemiaa ennakoiden etätyöhön maaliskuun puolessa välissä. Konttorit suljettiin, ja siirryimme ketterästi palvelemaan asiakkaita kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten sijaan puhelimitse ja verkossa. Muista vakuutusyhtiöistä poiketen meille soittaessa ei tarvinnut poikkeusaikanakaan jonotella – puhelimeen vastattiin normaalitapaan alle puolessa minuutissa.

Henkilöstömme hyvinvointiin on kiinnitetty runsaasti huomiota myös etätyön aikana. Olemme tiedostaneet, että kokonaisuuden toimiminen edellyttää paitsi koko henkilöstön yhteistyötä, myös muutoksia johtamistavoissa. Henkilöstömme mielipide on vaikuttanut tulevaan paikkariippumattoman työnteon pilotointiin.

”Meillä ihmiset saavat aidosti vaikuttaa. Haluamme rakentaa Pohjantähdestä yksilöä huomioivan, erinomaisen työpaikan”, kertoo toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen. ”Vastavuoroisesti odotamme, että yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, ja asiakkaiden tarpeet ovat aina keskiössä. Vapaus ja vastuu kulkevat siis käsi kädessä”, hän jatkaa.

Paikkariippumattoman työnteon mallissa korostuu paitsi työntekijöiden itsensä johtaminen, myös työtapojen uudistaminen. Tarkoitus ei ole luoda vain virtuaalitoimistoja, vaan aidosti kehittää niitä työtapoja, jotka parhaiten tukevat työskentelyä. ”Esimiesten tehtävänä on toimia suunnannäyttäjänä ja sparraajana”, kertoo henkilöstöjohtaja Kati Knopp-Nyholm. ”Esimiehen on oltava kartalla siitä, millaisia tuloksia saavutetaan, mitä tukea tarvitaan ja miten työntekijät jaksavat”.

Pohjantähdessä on ymmärretty, ettei luovuutta saavuteta ilman luottamusta. Parasta, ihmisen kokoista asiakaspalvelua tekevät innostuneet ihmiset. Kati Knopp-Nyholm kuitenkin korostaa, ettei etätyö itsessään ole itseisarvo. Olennaista on, että työntekemisen paikan saa valita tiimeittäin itse. ”Yhteisöllisyyden kokemuksesta emme kuitenkaan tingi. Uskomme, että kun huolehdimme aktiivisesti yhteisöllisyydestä, ei työntekopaikalla ole vaikutusta”.

Aloitamme paikkariippumattoman työnteon pilotoinnin syyskuussa.