Syksyn 2017 ylimääräiseen yhtiökokoukseemme liittyvä tutkinta käynnistyy uudelleen

Syksyn 2017 ylimääräiseen yhtiökokoukseemme liittyvä tutkinta käynnistyy uudelleen – keskitymme asiakkaidemme hyvään palveluun ja avustamme tutkinnassa.

Finanssivalvonta teki Hämeen poliisilaitokselle kesällä 2018 tutkintapyynnön siitä, onko Pohjantähden 30.10.2017 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvissä tapahtumissa menetelty sillä tavoin, että jonkin rikoksen tunnusmerkistö voisi täyttyä. Poliisi ilmoitti 1.10.2018 päättävänsä tutkinnan, katsoen ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta tapahtuneen.

Valtakunnansyyttäjänvirasto päätti maaliskuussa 2019 Finanssivalvonnan tekemän kantelun johdosta, että asian tutkintaa on jatkettava. Tutkinta kohdistuu pieneen määrään henkilöitä, ei yhtiöön.

”Yhtiönä emme hyväksy minkäänlaisia laittomia toimia ja sen vuoksi olemmekin selvittäneet asiaa sisäisin toimenpitein, puuttuen havaitsemiimme epäkohtiin. Tulemme tarpeen mukaan avustamaan poliisia tutkinnassa”, toteaa toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen. ”Yhtiössämme on saatu paljon hyvää aikaan ja keskitymmekin nyt asiakkaidemme hyvään palveluun antamatta tutkinnan häiritä arkeamme”, hän jatkaa.

Tutkinnalla ei ole suoraa vaikutusta asiakkaisiin. Asiakastietoja ei ole selvitystemme mukaan vuotanut yhtiön ulkopuolelle eikä kyse ole ollut terveydentilatiedoista tai muista arkaluonteisista tiedoista.

Lisätietoja:
Pohjantähden hallituksen puheenjohtaja Kari Kaartinen, p. 040 040 9253
Toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen, p. 040 517 4493