Työnantajien hallinnollista taakkaa vähentävä tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019

Työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia selkeyttävä kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka tulee sisältämään kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Rekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyään annetaan erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja työttömyysvakuutusrahastolle.

Palkanmaksajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti. Tiedon käyttäjät saavat jatkossa omaan toimintaansa tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä. Myös yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä omia palkkatietojaan.

Tulorekisteriin on mahdollista ilmoittaa myös täydentäviä tietoja, jolloin rekisteri korvaa myös palkkatodistuksia ja muita työnantajien tarvitsemia selvityksiä.

Lue lisää täältä.