Käräjäoikeus antoi päätöksen vakuutusyhtiörikosasiassa

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tänään 31.12.2020 antanut päätöksensä asiassa, joka liittyy Pohjantähden vuoden 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen tapahtumiin.

Käräjäoikeus katsoi, että syytettyinä olleet kahdeksan yksityishenkilöä eivät syyllistyneet rikokseen vuoden 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen äänestykseen liittyen.

”On tärkeää, että vuoden 2017 ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät epäselvyydet on käyty läpi. Olemme uudistaneet toimintaamme ja panostaneet erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseen entisestään. Poikkeuksellisen vuoden jälkeen on hieno lähteä uuteen vuoteen keskittyen olennaisimpaan eli asiakkaisiimme”, sanoo yhtiön lakimies Krista Rantala.

Pohjantähden toimintaan ei ole epäilty missään vaiheessa liittyneen epäselvyyksiä. Oikeus katsoi, ettei yhtiö ollut asiassa edes asianomistajana.

Vuonna 2017 yksityishenkilöt keräsivät vakuutuksenottajilta valtakirjoja Pohjantähden ylimääräistä yhtiökokousta varten. Pohjantähden yhtiöjärjestyksessä on kuitenkin äänileikkuri, joka leikkaa yhden kokousedustajan äänimäärää, jotta yksittäiset tahot eivät saisi määräävää asemaa yhtiökokouksessa. Yksi edustaja voi äänestää enintään yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

Syytettyinä olleiden epäiltiin yrittäneen kiertää äänileikkuria tavalla, jonka perusteella he olisivat syyllistyneet vakuutusyhtiörikokseen. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen Pohjantähdessä vaihtuivat sekä hallitus että toimitusjohtaja.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Krista Rantala, yhtiön lakimies
krista.rantala@pohjantahti.fi
p. 045 7731 4806