Yrityksen keskeytysvakuutukset ja koronavirus

Yrityksen keskeytysvakuutukset eivät korvaa sitä, että liiketoiminta vaikeutuu ja asiakasmäärä vähenee koronaviruksen takia. Myöskään ravintolatoiminnan kieltäminen yleisesti ei ole keskeytysvakuutuksista korvattava tapahtuma.

Keskeytysvakuutuksen tarkoituksena on korvata taloudellinen menetys pääsääntöisesti silloin, kun liiketoiminta keskeytyy sattuneen esinevahingon vuoksi (esim. tulipalo).

Keskeytysvakuutusta on myös voitu laajentaa kattamaan epidemian aiheuttamia taloudellisia menetyksiä ravitsemustoiminnassa tai elintarvikeliiketoiminnassa.

Yhteiskunnan häiriötila ja liiketoiminnan vaikeutuminen koronaviruksen vuoksi eivät kuitenkaan oikeuta korvaukseen epidemiakeskeytysvakuutuksen perusteella.

Jotta vahinko korvattaisiin epidemiakeskeytyksestä, pitäisi vähintään kaikkien seuraavista edellytyksistä täyttyä:

  • Tartuntatauti todetaan kiinteässä vakuutuspaikassa.
  • Vakuutuksenottajan liiketoimintaa vakuutuspaikassa rajoitetaan.
  • Terveydensuojeluviranomainen antaa vakuutettua liiketoimintaa koskevan kirjallisen määräyksen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.