Siirry sisältöön
Oma Pohjantähti
Pohjantähden logoja eri väreissä.

Muutoksenhakuohjeet

Jos laskussasi tai vakuutussopimuksessasi on jotain epäselvää, olet tyytymätön vakuutusta tai korvausta koskevaan päätökseen tai haluat antaa palautetta muusta saamastasi palvelusta, ota meihin yhteyttä. Pyrimme käsittelemään tiedustelusi mahdollisimman pian ja saat vastauksen henkilökohtaisesti, puhelimessa, sähköpostilla, verkkopalvelussamme tai muutoin kirjallisesti.

 

Neuvonta

Jos vakuutussopimuksessasi tai antamissamme neuvoissa on jotain epäselvää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 020 763 4010. Voit ottaa yhteyttä myös Oma Pohjantähti -palvelun kautta tai varata ajan lähimmälle kohtaamispisteelle.

 

Korvauspäätös

Korvauskäsittelyn yhteydessä sinulle lähetetään muutoksenhakuohje aina kielteisen korvauspäätöksen ja osakorvauspäätöksen yhteydessä. Jos olet päätökseen tyytymätön tai haluat lisäselvitystä, ota ensimmäiseksi yhteyttä korvauskäsittelijään, jonka tiedot löytyvät päätöksestä.

Mikäli korvauspäätöstä koskeva asia ei selviä yhteydenotolla käsittelijään, voit hakea kirjallisesti muutosta Pohjantähden Korvauspäätösten tarkastusryhmältä vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemus osoitteeseen Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Pääkonttori, Info: 000, Tunnus: 5001665, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Tarkastusryhmä käsittelee vain vapaaehtoisten vakuutusten perusteella annettuja korvauspäätöksiä. Ryhmän jäsenet ovat Pohjantähden työntekijöitä, joilla on pitkäaikaista asiantuntemusta vakuutusasioista. Hakemuksesi käsitellään noin kolmessa viikossa.

 

Korvauspäätösten muutoksenhakuohjeet

Muutoksenhakuohjeissa on tarkemmat tiedot, miten päätökseen haetaan muutosta. Muutoksenhakukeinot poikkeavat toisistaan riippuen siitä, onko kyse lakisääteisestä vai vapaaehtoisesta vakuutuksesta.

Löydät korvauspäätösten muutoksenhakuohjeet myös vahinkoja käsittelevältä Usein kysytyt kysymykset -sivulta.

 

Ulkopuolinen neuvonta

Voit halutessasi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka neuvoo kuluttajia ja pienyrittäjiä vakuutuslajista riippumatta sekä neuvottelee tarvittaessa vakuutusyhtiön kanssa. FINE:n yhteystiedot ovat Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. (09) 685 0120.

 

Muutoksenhaku

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta käsittelevät kuluttajien, ammatinharjoittajien ja yritysten vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia erimielisyyksiä ja antavat niistä ratkaisusuosituksia.

Kuluttaja voi pyytää vaihtoehtoisesti ratkaisusuositusta myös kuluttajariitalautakunnalta.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta antaa lausuntoja liikennevahinkojen korvaamisesta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvät valitukset.

Nämä neuvontapalvelut ja käsittely lautakunnissa on maksutonta.

Mikäli olette yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassanne tuotteessa tai palvelussa, voitte hakea riita-asialle ratkaisua myös verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta.

 

Tuomioistuin

Voit saattaa valituksen tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla kanteen Pohjantähteä vastaan kotipaikkasi tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa tai Hämeenlinnan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen tiedon päätöksestä. Huomioithan, että tiekuljetusvastuuta koskevissa kuljetussopimuksen osapuolten välisissä riidoissa kanne on pantava vireille yhden vuoden määräajassa.

Vakuutusoikeus käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen valituksia joiltain osin. Liitämme aina tarkemmat ohjeet korvauspäätöksiin.

Asian käsittely lautakunnissa katkaisee kanneoikeuden vanhentumisen asian käsittelyn ajaksi. Sen sijaan muutoksenhaun käsittely Pohjantähdessä ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa.

 

Lisätietoja

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Kuluttajariitalautakunta
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta