Pohjantähden yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen

Pohjantähden varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.6. yhtiön pääkonttorilla Hämeenlinnassa. Yhtiökokous vahvisti noin 0,1 miljoonan euron positiivisen tuloksen.

Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen kertoo, että yhtiön tulos vuodelta 2019 oli odotuksenmukainen. ”Vakuutusmaksutulomme kasvoi 1,8 % vuoteen 2018 verrattuna. Suunta on oikea.”

Sijoitusten nettotuotto vuonna 2019 oli 3,6 M€. Yhtiön yhdistetty kulusuhde parani edellisvuodesta 97,3 prosenttiin, josta korvauskulujen osuus oli 68,8 prosenttia ja liikekulujen osuus 28,5 prosenttia.

Vahinkotapahtumien korvauskulut pienenivät yhteensä 11,6 prosenttia eli 8,2 miljoonaa euroa vuoteen 2018 verrattuna. Korvauskuluihin sisältyvän vastuuvelan laskuperustekorkoa alennettiin 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2019.

”Vakavaraisuutemme on hyvällä tasolla. Sekä sijoitustoiminnan erinomainen tuotto että positiivinen vahinkokehitys vahvistivat osaltaan vakavaraisuutta”, kertoo Aki Kiiliäinen.

Pohjantähden avainlukuja vuodelta 2019

  • Vakuutusmaksutulo 101,5 M€
  • Vakuutustekninen kate -3,1 M€
  • Sijoitusten nettotuotto 3,6 M€
  • Tilikauden tulos 0,1 M€
  • Yhdistetty kulusuhde 97,3 %
  • Henkilöstömäärä 31.12.2019: 321

Yhtiökokous päätti pitää Pohjantähden hallituksen jäsenten määrän kuudessa. Hallituksessa jatkavat OTK Kari Kaartinen, vakuutustieteen professori FT Lasse Koskinen, hallitusammattilainen KTM Taru Narvanmaa, aluejohtaja GeMBA Jussi Pohto, KTM Harri Lauslahti ja tietohallintojohtaja DI Virpi Ruoti. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen Kari Kaartisen jatkamaan puheenjohtajanaan ja Jussi Pohton varapuheenjohtajana.

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ulla Nykky.

Pohjantähden vuosikertomus, vakavaraisuuskertomus ja henkilöstöraportti vuodelta 2019 ovat luettavissa osoitteessa https://pohjantahti.fi/yhtio